Huisregels enzo

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Door inschrijving voor een les en deelname aan een oefensessie of evenement ga je akkoord met de voorwaarden en huisregels van MilPasos en ben je automatisch lid van de dansschool MilPasos voor bepaalde tijd; tot het einde van het lopende kalenderjaar of eerder als dat is aangegeven in de bevestiging. Zowel de danslessen als de Dansmeters zijn besloten bijeenkomsten voor leden die zich voor de betreffende cursus, workshop of Dansmeters hebben ingeschreven.
Inschrijving voor onze danslessen kun je doen via het inschrijfformulieren op de website.

Betaling Dansmeters
Betaling voor deelname aan MilPasos Dansmeters kan bij de ingang van de zaal, contant of met pin.

Betaling cursusgeld
Je kan het cursusgeld vóór de eerste les bij entree voldoen met pin of contant of dit te voldoen via overboeking naar de MilPasos bankrekening (NL69ASNB0267177011 op naam van MilPasos) onder vermelding van de cursusnaam en de startdatum van de cursus. Als je niet hebt betaald kan de toegang tot de les geweigerd worden.
Bij niet verschijnen zonder geldige reden terwijl je je wel hebt opgegeven voor de danscursus en vooraf hebt betaald, kun je het geld niet terugvorderen.

Overmacht
MilPasos probeert zo veel mogelijk de lesuren per blok te voldoen. Uitgevallen uren worden meestal ingehaald op een later tijdstip.
Net als andere instanties kunnen wij met zeer slecht weer, te weinig deelnemers, ziekte of overmacht, zoals verbod op lessen door corona, de lessen niet door laten gaan.
Wij hopen en gaan er van uit dat dit zich minimaal voordoet en uiteraard doen wij ons best om alle lessen door te laten gaan.

Aansprakelijkheid
MilPasos is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde eigendommen, blessures of verwondingen voor, tijdens of na de les, tijdens de ‘MilPasos Dansmeters oefensessies’ of een ander evenement.
Maar MilPasos is ook niet verantwoordelijk voor het plezier dat je ervaart en de contacten die je op doet. Geniet er gewoon van!
Deelname aan de lessen, de MilPasos Dansmeters en andere evenementen zijn op alle gebieden voor eigen risico, zie Bijsluiter 😉

Beeld- en geluidsopnamen
Na de les wordt de geleerde technieken en moves gefilmd om te delen met de cursisten. Deze zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Denk eraan dat oneigenlijk gebruik hiervan valt onder de AVG-wet. Op deze filmpjes worden voornamelijk de docenten gefilmd en het kan het voorkomen dat hier ook een cursist in beeld is.

Tijdens de ‘MilPasos Dansmeters’ worden vaak foto’s of filmpjes gemaakt door MilPasos of door Aperazzo in opdracht van MilPasos. Deze kunnen worden gebruikt voor plaatsing op de website of voor andere promotie. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal waar je op te zien bent, laat het ons dan weten, dan houden we daar rekening mee.
Door cursisten of bezoekers gemaakt beeldmateriaal mag, volgens de AVG-wet, niet worden gedeeld op social media of op andere manieren.

Wanneer gelden onze Algemene Voorwaarden?
Iedere bezoeker gaat door het bezoeken van onze locatie akkoord met onze algemene voorwaarden.
Een cursist tekent daarnaast voor akkoord door op inschrijfformulieren het (verplichte) vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en huisregels van MilPasos en ik schrijf me in als lid van MilPasos. Zie link hieronder.’ aan te vinken.

Vragen of klachten
Bij vragen of klachten kan je altijd terecht bij de docent of de leiding van MilPasos. Wij zullen er serieus mee omgaan.

Persoonlijke gegevens
Wij doen onze uiterste best om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan en vragen niet meer gegevens van je dan wij noodzakelijk achten.
Door door inschrijving via het inschrijfformulier voor de lessen, workshops of Dansmeters ben je, voor bepaalde tijd, lid van onze dansschool. Wij kunnen de in de aanmelding aangeleverde gegevens, gebruiken om je informatie toe te sturen over onze dansschool, je een bevestiging te sturen voor een activiteit of je te benaderen bij afwezigheid of onduidelijkheid over een aan- of afmelding.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd tussentijds worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten op deze website. Je mag ons eventuele fouten melden, dan herstellen we ze.

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van de dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement in Alkmaar.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 27 maart 2022

Huisregels

Start van de les
Deelname aan de training/les is alleen mogelijk als je je voor de les hebt ingeschreven en hebt betaald.
Wij vragen je om 10 minuten voor aanvang van de training fris en fruitig aanwezig te zijn zodat de les op tijd kunnen starten en iedereen het maximale uit de les kan halen. Het is belangrijk dat je je persoonlijke hygiëne in acht neemt. Je danst met een partner, deze heeft recht op een frisse danspartner, net als jij.

Wij vragen je om de zaal rustig betreden als de les voor je nog bezig is zodat niemand hinder van je ondervindt.

Verhinderd?
Wij vragen je om ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen via WhatsApp, sms of per telefoon als je niet naar de les kan komen. We weten dan op hoeveel personen we kunnen rekenen en we kunnen een eventuele hulpman of -vrouw op tijd afzeggen.

Tijdens de training
Je doet alleen mee aan de lessen waarvoor je je hebt opgegeven en waarvoor je hebt betaald. Het kan voorkomen dat we je charmante hulp nodig hebben, dat vragen wij je dan persoonlijk, bij een andere les en we hopen dat je ons dan wil helpen.

We zijn vóór gezelligheid. Maar bijpraten niet tijdens de training, por favor.

Voor de structuur en veiligheid vragen we je om de instructies van de docent of personeel op te volgen.

Wij vragen je om je mobiele telefoon uit te zetten tijdens de training. En zet hem na de les ook weer aan! Als je echt bereikbaar moet zijn laat het ons dan even weten.

Wij vragen je om onze Casa rustig verlaten en ook buiten het pand de rust te bewaren.

Vragen over de lesstof
Heb je tijdens de les vragen over de lesstof, stel deze dan direct aan één van de docenten om onduidelijkheden te voorkomen.

Instromen in de lopende training
Dit kan als de docent hiervoor toestemming geeft en tot en met de tweede training van het blok. De docent kan vooraf kijken of je het niveau van de lessen inderdaad beheerst zodat je op jouw niveau kan leren.
De kosten van de nog te volgen trainingen wordt naar verhouding berekend.

Niveau en doorstromen
Om door te kunnen stromen naar een volgend niveau, geldt dat de leraar bepaalt of je kan doorstromen. Soms is het beter of meer ontspannen om een dansniveau nog eens te doen, de passen en techniek kunnen dan beter blijven hangen. Je mag er uiteraard ook zelf voor kiezen om een niveau nogmaals te doen.
Als de docent van mening is dat je extra begeleiding nodig hebt om het gewenste niveau te behalen, dan bestaat de mogelijkheid om individueel en tegen betaling extra les te krijgen of het blok over te doen.

Toegang
Gedraag je voor, tijdens en na de les netjes; respecteer elkaar en doe aardig tegen elkaar.
Wie discrimineert wordt geweerd. Bij enige vorm van discriminatie of intimidatie zullen wij je direct de toegang tot de locatie en les van MilPasos ontzeggen.

MilPasos heeft altijd het recht om iemand te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Hulpdames en -heren
Er zijn gelukkig dames en heren die in lagere niveaus willen assisteren bij een ongelijk aantal cursisten. Wij waarderen dit enorm en hierdoor krijgen de assistent heren of dames zelf ook een betere dansroutine.

Voor de hulpdames en -heren zijn er regels:
– Je assisteert alleen na toestemming van of op verzoek van MilPasos en je doet dan de hele les mee, ook met het indansen en het oefenen van de shines.
– Blijf bezig met de lesstof die de docent op de avond geeft. Wij vragen je om je overige salsa repertoire te bewaren voor tijdens de ‘Dansmeters’ of tijdens een andere dansgelegenheid.
– Vraag altijd een docent erbij als de variatie niet naar behoren gaat. Als je zelf corrigeert is de kans aanwezig dat de cursist dingen verkeerd aanleert of er dingen over het hoofd worden gezien.

Filmen van lesstof
Het filmen van de gegeven lesstof is leerzaam en heel goed om thuis mee te oefenen. Wij willen jullie er echter op wijzen dat deze opnames alleen voor eigen gebruik zijn bedoeld. Het delen of verspreiden van de opname is, zonder de toestemming van MilPasos verboden omdat we willen voorkomen dat hetgeen waarvoor jullie als cursisten betalen, gratis voor anderen beschikbaar is.
Daarnaast gaat het om persoonlijke gegevens. Het is verboden om zonder toestemming foto’s of filmpjes van mensen te verspreiden volgens de AVG-wet.
Verspreid je de opname toch, dan kan je de toegang tot MilPasos worden ontzegd, zowel voor de lessen als voor het bezoeken van ‘MilPasos Dansmeters’ en kan er eventueel aangifte bij de politie worden gedaan.

Consumpties
Tijdens de lessen en de MilPasos Dansmeters oefenmomenten zijn consumpties bij de bar te koop.

Bij ‘MilPasos Dansmeters’ is het niet toegestaan om eigen drankjes en hapjes mee te nemen. Je kunt deze aan de bar kopen.
Een drankje nuttigen is gezellig maar ‘drink met mate’.

Roken
Roken is overal binnen het gebouw verboden. Op ons terras is het toegestaan op de aangewezen plek. Wij vragen je ook om niet vlak voor de toegangsdeur te roken omdat de rook dan het gebouw binnen komt als de deur open gaat.
Er is een peukenbak aanwezig; maak daar gebruik van!

Drugs
Het is niet toegestaan om binnen het gebouw drugs te gebruiken. Daarnaast is het ook verboden om onze locatie te bezoeken onder invloed van drugs. Ben je toch onder invloed dan zullen wij je de toegang tot de locatie ontzeggen zowel voor de lessen als voor het bezoeken van ‘MilPasos Dansmeters’.


Deze huisregels zijn bijgewerkt op 25 september 2021

Zaken rondom corona

Vanaf vrijdag 25 februari is het tonen van een QR-code niet meer nodig om onze locatie te bezoeken.

Er geldt op het gebied van corona eigen verantwoordelijkheid. Blijf thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen en zorg voor persoonlijke hygiëne: was regelmatig je handen en je kan handgel gebruiken.

Besmettingen kunnen helaas altijd voorkomen en aanwezigheid is altijd op eigen risico.

Als je je er prettiger bij voelt, mag je uiteraard een mondkapje dragen tijdens het dansen, alleen met een vaste partner of een beperkt aantal partners dansen of buiten dansen. Doe waar je je goed bij voelt, zo blijft dansen en oefenen ontspannen.
En heb je nog even geen vertrouwen in de situatie of ben je bang om besmet te worden? Dan kan je overwegen om een bezoek nog even uit te stellen.

Ga bewegen en plezier maken, dat is goed voor je geestelijke gezondheid!

Gezondheidscheck volgens richtlijnen van het RIVM:

·       Had je de afgelopen 24 uur last van:
o   Verkoudheid (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o   Hoesten
o   Benauwdheid of kortademigheid
o   Verhoging of koorts.
o   Plotseling niets meer ruiken en/of proeven, zonder verstopte neus?
·       Heb je corona?
·       Heeft een huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
·       Heeft een huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
·       Heb je een huisgenoot met corona?
·       En had je de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
·       Ben je in quarantaine omdat je: nauw contact had met iemand die corona heeft of had of  in een corona risicogebied was?

Deze zaken rondom corona zijn aangepast op 2 maart 2022

%d bloggers liken dit: