Privacybeleid MilPasos

Privacybeleid MilPasos
De website http://www.milpasos.dance en de daaraan gekoppelde diensten worden ter beschikking gesteld door MilPasos. MilPasos is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 80051057.

Met betrekking tot bescherming van uw privacy geldt het volgende:

Beveiliging
MilPasos neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenst toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de aangeleverde persoonsgegevens tegen te gaan. 

Persoonsgegevens
In verband met de uitvoering van onze dienstverlening verzamelt MilPasos persoonsgegevens van personen die op de website via het informatieformulier, het inschrijfformulier voor de lessen, het inschrijfformulier voor de MilPasos Dansmeters hebben ingevuld of telefonisch of per e-mail contact hebben gezocht en hierbij persoonsgegevens hebben afgegeven.

MilPasos kan de volgende persoonsgegevens verzamelen of gebruiken:
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam danspartner
Telefoonnummer danspartner
Op het formulier door de invuller aangegeven extra informatie
Adresgegevens

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die zijn afgegeven aan MilPasos via de website of op een andere manier worden gebruikt voor registratie voor de MilPasos Dansmeters en lessen, het toesturen van een bevestiging, het geven van gevraagde informatie en het toesturen van informatie (zoals een nieuwsbrief) over MilPasos. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor het verlenen van toegang tot de lessen en MilPasos Dansmeters.

Bij de lessen worden de personen die daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geven toegevoegd aan een WhatsAppgroep. In deze WhatsAppgroep worden filmpjes van de lessen gedeeld, wordt informatie gegeven over de lessen, bijvoorbeeld wijzigingen in tijden of vervolg van de lessen, en eventueel zaken die belangrijk of interessant kunnen zijn voor de cursisten.

De persoonsgegevens die zijn afgegeven ten behoeve van de MilPasos Dansmeters worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van inschrijving/toegang, het aangeven dat iemand op de wachtlijst is geplaatst, het aangeven dat iemand niet welkom is of het beantwoorden van de vraag of opmerking die op het inschrijfformulier is vermeld.

De persoonsgegevens die zijn ingevuld op het informatieformulier of die telefonisch zijn afgegeven, worden gebruikt om antwoord te geven op vragen of opmerkingen, het geven van informatie en uitvoering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld het geven van een workshop op locatie en het sturen van een factuur.

Privacybeleid andere websites
Op http://www.milpasos.dance kunnen links worden opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van ons zelf zijn. Informatie over deze websites kunt u vinden op de betreffende websites.

Het delen met derden
MilPasos verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een cursus volgt bij MilPasos dan worden de gegevens in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van deze cursus. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Beeld- en geluidsopnames
MilPasos is als organisator gerechtigd om beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Door het bezoeken van de lessen, MilPasos Dansmeters of andere evenementen stemt de bezoeker er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee in dat mogelijke opnames van hem/haar worden gemaakt. Als de deelnemers of cursisten hier bezwaar tegen hebben kunnen zij dit aangeven bij MilPasos. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen. De opnames kunnen door MilPasos worden gebruikt voor promotie in de ruimste zin van het woord. De personen die op de opnames voorkomen kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding.   

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst via WordPress om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over via welke weg bezoekers onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website en social media verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van bezoekersaantallen en uw handelingen op de website.

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MilPasos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:
Postadres:
MilPasos
J.J.P. Oudweg 8
1703 DE  HEERHUGOWAARD

Of via e-mail: milpasosinfo@gmail.com

%d bloggers liken dit: